+376 75 10 75 +376 601 575

Aprovada nova llei amb mesures de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge

El passat 22 de novembre es va publicar al BOPA la Llei 41/2022 de protecció, d’estímul del mercat i de governança en l’àmbit de l’habitatge. Els punts clau són:
– Actualització excepcional de les rendes dels contractes d’arrendament d’habitatge.
– Regulació la pròrroga forçosa dels contractes d’arrendament d’habitatge per a ús residencial permanent que finalitzin durant l’any 2023.
– Determinació de les condicions per desafectació de la pròrroga forçosa dels contractes d’arrendament que van finalitzar els anys 2019 i 2020 o qualsevol de les seves pròrrogues.

Aquí pots llegir la Llei 41/2022.

Compartir Esta